Studie- en beroepskeuzeadvies

Je bent jong
Als jongere of jonge volwassene (adolescent) maak je lichamelijk, geestelijk en sociaal grote veranderingen door. In deze periode van het leven komen veel nieuwe indrukken op je af.

Studiekeuze: school helpt
Bij al deze indrukken en veranderingen moet je ook nog kiezen voor een profiel, een nieuwe school of zelfs een toekomstig beroep. De begeleiding die de school biedt is niet voor iedereen voldoende. Vaak blijkt op de vervolgopleiding dat de verwachtingen niet kloppen met de werkelijkheid. Wat dan?

Studiekeuzeadvies: wat kan ik?
Op basis van gesprekken en testen krijg je duidelijkheid over capaciteiten, interesses en persoonlijkheidskenmerken. Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Functioneert het werkgeheugen optimaal? Dit resulteert in een zorgvuldig en realistisch studiekeuzeadvies.

Jongere én ouders
De ouders/verzorgers betrek ik nadrukkelijk actief in het proces. Zij kennen hun kind immers als geen ander! Het intakegesprek is daarom bij voorkeur met de ouders. De testdag zelf begint met een uitgebreid gesprek met de jongere zelf. Het afsluitende adviesgesprek is met de ouders, al dan niet met de jongere.

Voor wie?
Jongeren en adolescenten die vragen hebben over profielkeuze, vervolgopleiding (mbo, hbo, wo) of toekomstig beroep. Vaak zijn het de ouders/verzorgers die voor hen het initiatief nemen.

Hoe ziet het traject eruit?
Dat vindt u onder Werkwijze.