Werkwijze studie- en beroepskeuzeadvies, loopbaanbegeleiding en reïntegratie

Gesprekken, testen, training
Afhankelijk van de vraag waarmee u komt – studie- en beroepskeuze, loopbaanoriëntatie of reïntegratie – bepalen we de accenten bij de testen.
Bij reïntegratieadvies varen we niet alleen op testen maar zijn er ook enkele gesprekken met de opdrachtgever. Vanzelfsprekend duurt dit proces wat langer dan een studiekeuzetraject.
Veel mensen kunnen hun mogelijkheden enorm uitbreiden door effectiever te leren werken en leren. Als dat ook voor u geldt, begeleid ik u met de veelgebruikte COGMED werkgeheugentraining.
Alle testen en methoden die we gebruiken voldoen aan de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele aanpak
Bij Psychologisch adviesbureau Gijs Kuiper bent u verzekerd van een persoonlijke aanpak, maatwerk en heldere communicatie. Gedurende de hele procedure werk ik één op één met u samen. Na iedere test bespreken we direct de resultaten. We kunnen afspreken dat u ook een schriftelijke rapportage krijgt.
Bij jongeren betrek ik de ouders nadrukkelijk actief in het proces. Zij kennen hun kind immers als geen ander!

Werkwijze
Ieder komt met zijn eigen vraag, maar uitgangspunt is steeds de volgende procedure:

 • eerste contact, meestal telefonisch
 • intakegesprek van 1 à 1,5 uur
 • testdag 6 tot 8 uur, met:
  • diepte-interview met kandidaat
  • intelligentietest
  • vaststellen niveau werkgeheugen
  • beroepskeuzetest
  • werkhoudingtest
  • aanvullende testen
  • samenvatting testdag
 • afrondend adviesgesprek van 1 à 1.5 uur
  • bespreking rapportage en advies
  • uitbrengen van advies
 • indien nodig vervolggesprekken

Intakegesprek, testdag en adviesgesprek vinden kort na elkaar plaats, meestal in dezelfde week.