Reïntegratie

“Ineens zit je thuis”
Het kan iedereen overkomen: thuis komen te zitten door een reorganisatie, arbeidsconflict, ziekte of ongeval, stress- of burnout-klachten. Wat nu? Veel mensen hebben behoefte aan hulp, advies of begeleiding om weer aan het werk te komen.

Op zoek naar uw mogelijkheden
Psychologisch adviesbureau Gijs Kuiper helpt u. Samen zoeken we naar alternatieven en omscholingsmogelijkheden. Wat is realistisch? Wat kunt u aan? Hoe is uw belastbaarheid in relatie tot werkzaamheden in de toekomst? Belangrijk is ook dat u duidelijkheid krijgt over uw capaciteiten, interessen en persoonlijkheidskenmerken.

Weer aan het werk
Stap voor stap en in overleg met uw bedrijfsarts/werkgever gaan we de weg van de terugkeer in het arbeidsproces.

Voor wie
Volwassenen die voor korte of langere tijd uit het arbeidsproces zijn. U kunt bij mij terechtkomen na doorverwijzing in een reïntegratietraject. Natuurlijk kunt u ook op eigen initiatief komen.

Privacy
Anderen krijgen alleen inzicht in het rapport als u daar toestemming voor geeft.

Werkwijze
Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen er vervolggesprekken plaatsvinden in het kader van loopbaanbegeleiding. Deze gesprekken vallen buiten de standaardprocedure.